Pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine Klaut Egon so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletno trgovino Klaut Egon (v nadaljevanju tudi »trgovina«) upravlja podjetje Klaut Egon d.o.o. Vrtojba. Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Klaut Egon d.o.o., pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med Klaut Egon d.o.o. in kupcem. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. 

Vrste uporabnikov

Ob registraciji v spletno trgovino Klaut Egon pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo člana Klaut Egon d.o.o. nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Registracija je možna tudi med postopkom nakupa. Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na info@klautegon.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena v najkrajšem možnem roku, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte.

Dostopnost informacij

Klaut Egon d.o.o. se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

   • podatke o podjetju Klaut Egon d.o.o. (ime in sedež podjetja, matična in davčna številka),
   • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
   • bistvene lastnosti storitev, ki jih lahko kupec naroči preko spletnega naročanja,
   • dostopnost storitev (vsaka storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bila dostopna v razumljivem roku),
   • pogoje izvedbe storitev (ter navodila za uspešno izvedbo),
   • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
   • način plačila ali izpolnitve storitve,
   • časovno veljavnost ponudbe,
   • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen, kot sledi v nadaljevanju pogojev),
   • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi.

Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba ažurira in spreminja pogosto in hitro.

Cene v spletni trgovini Klaut Egon d.o.o. so prikazane kot spletne cene. Spletne cene so cene, kot jih oblikuje Klaut Egon d.o.o. in ki veljajo za nakup prek spletne trgovine Klaut Egon d.o.o.. Prikazane spletne cene v spletni trgovini so tako cena brez davka na dodano vrednost kot tudi cena z vključenim DDV.

 

Naročilo

Kupoprodajna pogodba med Klaut Egon d.o.o. in kupcem je v spletni trgovini Klaut Egon d.o.o. sklenjena v trenutku, ko Klaut Egon d.o.o. kupcu pošlje potrditveno elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za Klaut Egon d.o.o. kot za kupca. V primeru, da Klaut Egon d.o.o. ne more zagotoviti pogojev ali cene kot je bila poslana v oddanem naročilu, bo o le-tem obvestil kupca.
Kupoprodajna pogodba (t.j. elektronsko sporočilo o potrjenem statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Klaut Egon d.o.o.

 

Možnost odstopa od pogodbe

V skladu s 43. členom ZVPot potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe po 5. odstavku 43. člena ZVPot, ki izključuje pravico do odstopa pri pogodbi:

– o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

Klaut Egon d.o.o. se obveže, da bo kupca o izključitvi omenjene pravice obvestil, obenem pa oddano naročilo po svojih najboljših močeh izpolnil v dogovorjenem roku. Z namenom prijaznejše izkušnje kupca omogočil odstop od pogodbe, v kolikor ne bo le-ta že v fazi izvedbe.

V primeru, da se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti na telefonsko številko splošne pomoči +386 41 972 977 ali po e-mailu na naslov info@klautegon.si.

 

Načini plačila

Klaut Egon d.o.o. omogoča naslednje načine plačila:

·      z nakazilom na transakcijski račun (TRR) podjetja po ponudbi/predračunu

 

Izdaja računa

Klaut Egon d.o.o. ob potrditvi naročila kupcu pošlje predračun, na katerem bo podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe. Izbrana storitev bo izvedena ob plačilu polne vrednosti predračuna. Po opravljeni storitvi bo kupec prejel tudi račun, na katerem sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

 

Cene

Cena velja enako za vse uporabnike Klaut Egon d.o.o. Uporabnik Klaut Egon d.o.o. postanete z registracijo v spletni trgovini ali z enkratnim vpisom v spletno trgovino kot gost Klaut Egon d.o.o.

Vse izpostavljene cene ne vsebujejo DDV, cene z vključenim DDV so prikazane in jasno označene. Cene z vključenim DDV države kupca so prikazane v zaključku naročila – predračunu, ki ga kupec prejme.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo Klaut Egon d.o.o. kupcu omogočil odstop od nakupa.

 

Postopek obveščanja o nakupu

   1. Klaut Egon d.o.o. naročilo
    Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Članu spletne trgovine Klaut Egon d.o.o. so na spletni strani Klaut Egon d.o.o. vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila. Klaut Egon d.o.o. naročilo pregleda, preveri možnost izvedbe naročenih storitev in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. V tem trenutku prične teči tudi rok možnosti odstopa od pogodbe, razen če le-ta ni že v fazi izvedbe, kot navedeno v članu zgoraj. Klaut Egon d.o.o. lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja kvalitete in točnosti dobave storitev pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Prek elektronske pošte Klaut Egon d.o.o. kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z izvedbo storitev. Če je doba izvedbe naročila dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči Klaut Egon d.o.o., ki bo naročilo spremenil ali storniral in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale storitve iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Klaut Egon d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših izvedbenih rokov ali zaradi višje sile.
   1. Naročilo je zaključeno
    Klaut Egon d.o.o.v dogovorjenem roku storitev opravi in o tem po elektronski pošti obvesti kupca.

Nakup za pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da v primeru nakupa za pravne osebe v drugem koraku vpišete v obrazec tudi ime in davčno številko podjetja ter potrdite strinjanje s pogoji poslovanja. Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja.

Spletna trgovina Klaut Egon d.o.o. pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila:

   • z nakazilom na transakcijski račun (TRR) podjetja po ponudbi/predračunu

Varovanje osebnih podatkov

Klaut Egon d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1.

Klaut Egon d.o.o. za nedoločen čas hrani naslednje podatke strank: ime in priimek, ime podjetja in  davčno številko podjetja (v primeru nakupa kot pravna oseba), e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s Klaut Egon d.o.o.

Klaut Egon d.o.o. navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo s kupcem.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Po izpolnitvi naročila se hranijo samo še podatki v zvezi s posameznim naročilom, do katerih je mogoč dostop samo prek poznavanja številke računa in številke naročila.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 

Omejitev odgovornosti

Klaut Egon d.o.o. v primeru nastalih zamud pri dostavi ali prevzemu blaga ne prevzema nobene odgovornosti. Klaut Egon d.o.o. zagotavlja zavarovanje ob prevozu ter skladiščenju tovora v primerih, ki jih krije zavarovalna polica, vendar ne more biti odgovoren v primeru višje sile in drugih pogojih, ki so navedeni v zavarovalni polici.

Klaut Egon d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti storitev, roki izvedbe ali cena spremenijo tako hitro, da Klaut Egon d.o.o. ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo Klaut Egon d.o.o. kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročene storitve.

Klaut Egon d.o.o. ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih storitve in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih Klaut Egon d.o.o. v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

 

Pritožbe in spori

Klaut Egon d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Klaut Egon d.o.o. se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s prodajalcem Klaut Egon d.o.o. lahko poveže telefonsko na telefonsko številko +386 41 972 977 ali po elektronski pošti na info@klautegon.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@klautegon.si . Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Klaut Egon d.o.o. se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Klaut Egon d.o.. prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Klaut Egon d.o.. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Klaut Egon d.o.o., ki kot ponudnik storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih oddanih spletnih naročil!

 

Pogoji veljajo od 10. septembra 2019.

Lokacija

Sedež našega poslovno-skladiščnega centra:

Novice

Zapore za tovorni promet
www.truckban.info/en

Prometne informacije v Sloveniji
promet.si

Prometne informacije v Italiji
autostrade.it

Socialna omrežja

klautegon.si © 2019 Vse pravice pridržane. | Izvedba strani: Agencija KODNES